Poznaj nasze działy

 

Każdy dzień w Grupie Kapitałowej Iglotex to dzień pełen wyzwań. Branża FMCG stwarza dynamiczne środowisko pracy oraz dużą różnorodność zadań. Dzięki temu realizujemy dużo ciekawych projektów, stwarzając tym samym możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji naszego zespołu. Każdy z pracowników traktowany jest indywidualnie i wyjątkowo, stanowiąc cenną wartość dla całej firmy. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zostać częścią naszego zespołu poznaj nasze działy i dowiedz się więcej.

 

W NASZEJ STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ MOŻESZ ROZWIJAĆ SIĘ M.IN
W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

Finanse

Dział odpowiada za zarządzania płynnością finansową w firmie, w tym dokonuje bieżących płatności, monitoruje spływ należności, limity kredytowe i noty odsetkowe. Do zakresu zadań należy również wystawianie wezwań do zapłaty przeterminowanych należności i nieuregulowanych not odsetkowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędną do wszczęcia postępowań sądowych zmierzających do windykacji należności.

HR

HR STRATEGICZNY Odpowiada za koordynację i realizację procesu rekrutacji i wdrażania nowych pracowników do pracy. Ponadto odpowiada za rozwój pracowników, w tym realizuje politykę szkoleniowej w oparciu o plan szkoleń. Dział realizuje działania związane z budowaniem marki pracodawcy oraz koordynuje komunikację wewnętrzną i administrowanie intranetem. HR OPERACYJNY Odpowiada za administrowanie dokumentacją kadrową pracowników , m.in. w zakresie sporządzania list wynagrodzeń, ZUS, nagród jubileuszowych, zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów-zleceń, dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych, urlopów, delegacji itp. Stanowi wsparcie analityczne i merytoryczne Działu Zakupów Administracyjnych.

IT

Dział IT odpowiada za obsługę sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania i administrowanie lokalną siecią teleinformatyczną oraz VPN. Ponadto Dział odpowiada za politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych. Stale współpracuje z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa IT i nowych aplikacji.

Logistyka

Dział Logistyki zajmuje się przyjęciem, analizą zamówień oraz przekazaniem ich do realizacji. Dział Logistyki dba o stan techniczny floty samochodowej i infrastruktury magazynowej. Ponadto odpowiada za gospodarkę magazynową (magazynowanie, wydawanie, ewidencja stanów itp.). Przygotowuje i negocjuje warunki umów logistycznych i stale współpracuje z operatorami logistycznymi.

Marketing

Celem działu jest realizacja strategii marketingowej w zakresie marek własnych, przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych, kreowanie i dbałość o wizerunek marki, administrowanie stroną www, social media. Ponadto Dział Marketingu odpowiada za projektowanie, realizację i nadzór nad badaniami rynku i konsumentów.

Produkcja

Odpowiada za opracowanie i realizację planów produkcyjnych zakładu. Stale doskonali i optymalizuje procesy produkcyjne, tak żeby w większym stopniu odpowiadał na potrzeby rynku. Odpowiada za prawidłową kontraktację surowców, prowadzenie negocjacji z dostawcami surowców, zakupy surowców i rozliczanie produkcji.

Sprzedaż

To doskonała oferta dla osób, które dobrze czują się w sprzedaży i cenią kontakt z klientem. Do głównych zadań sił sprzedaży należy pozyskiwanie nowych i obsługa istniejących klientów, negocjowanie i zawieranie umów handlowych oraz nadzór nad ich realizacją, monitoring sytuacji rynkowej oraz konkurencji.

Technologie i jakość

Dział Technologii i Jakości przygotowuje, realizuje i nadzoruje proces rozwoju nowych produktów (NPD). Do zakresu zadań o odpowiedzialności należy również wykonywanie testów technologicznych surowców i towarów na potrzeby produkcyjne i Działu Zakupów. Tutaj opracowywane są receptury produktów (dane na opakowanie, dane do specyfikacji Klienta, itd., specyfikacje dla Działu Zakupów).

Telemarketing

Zajmuje się przede wszystkim realizacją celów sprzedażowych poprzez aktywną telefoniczną sprzedażą dla klientów. Do głównych zadań należy też zbieranie zamówień, umawianie spotkań klientów z przedstawicielami handlowymi oraz informowanie klientów o akcjach promocyjnych, programach lojalnościowych i organizowanych szkoleniach.

Zakupy

Dział Zakupów tworzy zapytania ofertowe, przeprowadza analizę ofert, selekcję dostawców oraz sprawuje nadzór nad dostawami. Monitoruje działania konkurencji w zakresie asortymentu i cen. Do głównych zadań należą ponadto negocjacje warunków umów handlowych z dostawcami oraz składanie reklamacji do dostawców.

Kariera

Grupa Kapitałowa Iglotex to pewna marka pracodawcy. Nasza polityka personalna opiera się na założeniu, że najważniejszym kapitałem firmy są ludzie. Potencjał naszych pracowników przekłada się na rozwój firmy.

Polityka personalna

Najnowsze oferty pracy

region:
woj. kujawsko-pomorskie
dział:
Produkcja
region:
woj. małopolskie
dział:
Produkcja
region:
woj. wielkopolskie
dział:
Sprzedaż
region:
woj. mazowieckie
dział:
IT

Newsletter